مرزه | مرجع گیاهان دارویی معجزه گر

داروهای گیاهی

داروهای گیاهی محصولاتی هستند که از گیاه دارویی فرآوری شده و بصورت شربت گیاهی، قرص گیاهی،کپسول گیاهی، کرم گیاهی،پودر گیاهی، عصاره گیاهی ، ضمادها ، اسپری گیاهی ارائه می شود.